Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Κωνσταντίνος  Ψάννης
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Αλγόριθμοι Μετάδοσης Δεδομένων σε Δίκτυα Επικοινωνιών
 • e-mail: kpsannis (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ, 202
 • Τηλέφωνο: 2310 891 737


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • PhD, Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Brunel, Λονδίνο, Αγγλία. 
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΔΤ2701) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 2. ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΔΤ3702) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 3. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΤ4702) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΛ0731) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο