Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Φώτιος  Κίτσιος
| Βιογραφικό |
Κίτσιος Φώτιος
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • e-mail: kitsios (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 433
 • Τηλέφωνο: 2310-891718


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης, «Διαχείριση Καινοτομίας στην Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών»
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης
 • Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης 
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διαχείριση Καινοτομίας
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών
Marketing Management - Έρευνα Αγοράς - Ικανοποίηση Πελάτη
Ποσοτικές μέθοδοι - Ανάλυσης Δεδομένων
Επιχειρησιακή Έρευνα - Πολυκριτήρια Ανάλυση
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 2. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΔΤ3301) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 4. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΤ4401) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΔΤ4405) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (ΠΛ0830) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο