Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Κωνσταντίνος  Φούσκας
| Βιογραφικό |
Φούσκας Κωνσταντίνος
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Καινοτομία για νέα προϊόντα και υπηρεσίες
 • e-mail: kfouskas (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 430
 • Τηλέφωνο: 2310-891845


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Ph.D. in Business Strategy and Innovation. «Examining managerial perceptions of competitive environment and organizational capabilities as antecedents of firms competitive reactions and performance», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2008).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) in Decision Sciences (International MBA), Κατεύθυνση:  e-Business. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (2001).
 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατεύθυνση: Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2000).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
1. Ψηφιακή επιχειρηματικότητα
2. Ανάπτυξη νεόφυτων επιχειρήσεων
3. Τεχνολογική καινοτομία και μεταφορά τεχνογνωσίας
4. Ηλεκτρονικό εμπόριο
5. Επιχειρησιακή στρατηγική με έμφαση στις ανταγωνιστικές αντιδράσεις
6. Ψηφιακό συνάλλαγμα
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΔΤ1301) (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΔΤ4404) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΔΤ4403) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΛ0807) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο