Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ιωάννης  Τζιώνας
| Βιογραφικό |
Τζιώνας Ιωάννης
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενοποίηση
 • e-mail: iat (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 232
 • Τηλέφωνο: 2310-891470
 • Φάξ: 2310-891424


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Ph.D, Institute of Advanced Legal Studies, University of London (1993)
 • LL.M, London School of Economics and Political Science (1989)
 • Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (1987)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Διεθνές οικονομικό δίκαιο
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εργατικό δίκαιο
 •  
  Διδασκόμενα Mαθήματα
  1. ΑΣΤΙΚΟ ΔIKAIO (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
  2. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
  3. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
  4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
  5. ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  6. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  7. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο