ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Νικόλαος  Βασιλειάδης
| Βιογραφικό |
Βασιλειάδης Νικόλαος
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Πολιτισμός και Θεσμοί της Νοτιοανατολικής Ευρώπης"
 • e-mail: vasnik (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΙΚΖ, 425
 • Τηλέφωνο: 2310-891494
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Νομικής, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1992.
 • Διδακτορικό στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2004.
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
 • Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία
 • Διαβαλκανικές Σχέσεις
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
 • Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία
 • Κυπριακό Ζήτημα
 • Ελληνοτουρκικές Σχέσεις
 • Ιστορία Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ (ΕΔΡΑ UNESCO) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 7. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο