Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ιωάννης  Αρμακόλας
| Βιογραφικό |
Αρμακόλας Ιωάννης
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Συγκριτική Πολιτική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
 • e-mail: iarmak (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: KZ, 234
 • Τηλέφωνο: 2310-891559


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • PhD in Social and Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge (2007)
 • MA in International Relations (with distinction), University of Kent at Canterbury (1998)
 • Πτυχίο Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών), Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών (1994)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Εμφύλιοι και εθνοτικοί πόλεμοι
 • Πολιτική σε μεταπολεμικές κοινωνίες και κράτη σε μετάβαση με έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
 • Πολιτική Σταθερότητα και ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
 •  
  Διδασκόμενα Mαθήματα
   
  ¶λλες Δραστηριότητες
 • Επικεφαλής Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαικής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
 • Αρχισυντάκτης, επιθεώρηση ‘Southeast European and Black Sea Studies, Taylor & Francis Group
 •