Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ελευθέριος  Μαμάτας
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα και Ποιότητα Υπηρεσιών
 • e-mail: emamatas (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 530
 • Τηλέφωνο: 2310-891709


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη (2003)
 • Διδακτορικό στα Δίκτυα Υπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη (2008)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Ασύρματα και κινητά δίκτυα
 • Ποιότητα παροχής υπηρεσιών
 • Διαχείριση δικτύων
 • Δίκτυα οριζόμενα μέσω λογισμικού
 • Δίκτυα ανεκτικά σε καθυστέρηση
 • Ενεργειακά αποδοτική επικοινωνία
 • Στοχαστική μοντελοποίηση
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΛ0101-2) (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II (ΠΛ0112) (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΤ4701) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο