Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Κωνσταντίνος  Βεργίδης
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Επιχειρησιακές αρχιτεκτονικές για ηλεκτρονικές επιχειρήσεις - οργανισμούς
 • e-mail: kvergidis (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 322
 • Τηλέφωνο: 2310-891637


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Ph.D. in Business Process Optimisation using an Evolutionary Multi-objective Framework, School of Applied Sciences, Cranfield University, U.K.(2008).
 • M.Sc. in IT for Product Realisation, School of Applied Sciences, Cranfield University, U.K. (2005).
 • Πτυχίο Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2003).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές
 • Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
 • Πολυκριτήρια ανάλυση
 • Στοχαστικές μέθοδοι βελτιστοποίησης
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΤ3502) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ (ΔΤ3503) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΤ3504) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΤ4502) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο