Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Χρήστος  Καρπέτης
| Βιογραφικό |
Καρπέτης Χρήστος
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Μακροοικονομική Πολιτική στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
 • e-mail: ckarpet (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 222
 • Τηλέφωνο: 2310-891482


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1997)
 • MA στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1999)
 • Phd στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2005)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Μακροοικονομία
 • Επιχειρηματικοί Κύκλοι
 • Νομισματική Θεωρία & Πολιτική
 • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
 •  
  Διδασκόμενα Mαθήματα
  1. ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
  2. ΑΡΧΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
  3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο