Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δημήτριος  Γκίνογλου
| Βιογραφικό |
Γκίνογλου Δημήτριος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • e-mail: ginogl (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ3, 327
 • Τηλέφωνο: 2310-891688
 • Φάξ: 2310-891627


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Α.Β.Σ.Θ., (1977).
 • Μ.Β.Α. in Management, Bath University, U.K., (1984).
 • Διδάκτωρ τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1994).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 7. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 8. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 9. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 13. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 14. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 15. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 17. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 18. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 19. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 20. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 21. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο