Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Θωμάς  Χατζηγάγιος
| Βιογραφικό |
Χατζηγάγιος Θωμάς
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • e-mail: chatzig (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ2, 227
 • Τηλέφωνο: 2310-891672
 • Φάξ: 2310-891629


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχ. τμ. Νομικής Α.Π.Θ.,(1980).
 • D.E.A. και D.E.S.E., Univ. Nancy, F., Doctorat d' etat, Univ. Nancy, F. (1984).
 • Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie, Univ. Siena, Italy, (1988-1989).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ/ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 7. ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 8. ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 9. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 10. ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 12. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο