Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ανέστης  Λαδάς
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Λογιστική
 • e-mail: aladas (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 325
 • Τηλέφωνο: 2310-891611


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή NΟΠΕ, ΑΠΘ
 • MSc in International Securities Investment and Banking, ISMA Business School for Financial Markets, The University of Reading, UK
 • Διδακτορικό, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 6. ACCOUNTING FOR BUSINESS (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 9. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 10. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο