Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Γεωργία  Κολωνιάρη
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Δομές και Βάσεις Δεδομένων"
 • e-mail: gkoloniari (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ, 423
 • Τηλέφωνο: 2310-891887


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2001)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2003)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2009)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Διαχείριση χρονικής πληροφορίας σε κοινωνικά δίκτυα
Διαχείριση δεδομένων σε συστήματα ομότιμων
Κατανεμημένη επεξεργασία XML εγγράφων
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΛ0201) (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 2. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ I (ΠΛ0501-1) (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΔΤ2202) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο