Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Γεώργιος  Μακρής
| Βιογραφικό |
 
  • Θέση:  Καθηγητής
  • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  • Γνωστικό αντικείμενο: Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
  • e-mail: gmakris (at) uom.gr
  • Γραφείο: ΚΖ, 235
  • Τηλέφωνο: 2310-891466


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  • Πτυχίο του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Ν.Ο.Ε., Α.Π.Θ.
  • Diplôme d'Études Approfondies (D.E.A.) στην Εφαρμοσμένη Μακροοικονομία, Σχολή Εφαρμοσμένης Οικονομίας του Πανεπιστημίου Aix-Marseille III.
  • Doctorat de 3ème cycle στην Προχωρημένη Ανάλυση Μακροοικονομικής Θεωρίας, Σχολή Εφαρμοσμένης Οικονομίας του Πανεπιστημίου Aix-Marseille III.
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Θεωρίες διανομής του εισοδήματος, δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, οικονομικά της μετάβασης, θεωρία της οικονομικής παγκοσμιοποίησης.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα