ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Χρήστος  Νίκας
| Βιογραφικό |
Νίκας Χρήστος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Ολοκλήρωση
 • e-mail: xnikas (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 421A
 • Τηλέφωνο: 2310-891499


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ΠΑ.ΜΑΚ.
 • Diploma και  M.A. College of Europe
 • Ph.D. University of York
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Διεθνές Εμπόριο, Μετανάστευση, Τουρισμός, Ελληνική Οικονομία
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. Πολιτική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. Το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Περιβάλλον  (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 5. Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. Θεσμοί και Διοίκηση Διεθνούς Εμπορίου / Ηλεκτρονικό εμπόριο (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 7. Θεσμοί και Διοίκηση Διεθνούς Εμπορίου / Ηλεκτρονικό εμπόριο (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 8. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (1945 κ. εξ.) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 10. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 12. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 13. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 14. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 15. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο