Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Δημήτριος  Ακριβούλης
| Βιογραφικό |
Ακριβούλης Δημήτριος
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς Πολιτικές Σχέσεις στα Βαλκάνια
 • e-mail: dakrivoulis (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 301Α


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Νομικής, Τμήμα Νομικής, Σχολή ΝΟΕ, ΑΠΘ (1994)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Νομικής, Σχολή ΝΟΠΕ, ΑΠΘ (1996)
 • Doctoral Programme (MPhil) in International Relations, Dept of Politics and IR, University of Kent, UK (1996-1997)
 • PhD in International Relations, Dept of Politics and IR, University of Kent, UK (2002)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Διεθνής Πολιτική Θεωρία (Κριτική Θεωρία, Ερμηνευτική, Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός, Μεταδομισμός)
 • Πολιτική σκέψη της ηπειρωτικής Ευρώπης
 • Δικαιοσύνη, μνήμη, συγχώρεση
 • Πολιτική ρητορική, μεταφορές και συλλογικό φαντασιακό
 • Κβαντοπολιτική, Νευτώνεια πολιτική
 •  
   
  Άλλες Δραστηριότητες
 • Επισκέπτης Καθηγητής στο
  - E.MA Programme, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, έδρα UNESCO/ΑΠΘ (από το εαρινό εξάμηνο 2013)
  - ECPD International Postgraduate and Doctoral Studies Programme, European Centre for Peace and Development, Belgrade, University for Peace (est. UN) (από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014)
  - MBA Programme, University American College Skopje (από το εαρινό εξάμηνο 2011)
 • Συμμετοχή σε ακαδημαϊκές ενώσεις
  - Political Studies Association (PSA), UK, Μέλος από το 1998
  - British International Studies Association (BISA), UK, Μέλος από το 1998
  - International Studies Association (ISA), USA, Μέλος από το 1998
  - American Studies Association (ASA), USA, Μέλος από το 1998
  - European Consortium for Political Research (ECPR), EU, Μέλος από το 2004
  - Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (ΕΕΔΔΔΣ), Μέλος από το 2007, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το 2014
  - Association for Legal and Social Philosophy (ALSP), UK, Μέλος από το 2008
  - Britain and Ireland Association for Political Thought (APT), UK, Μέλος από το 2012
  - Rhetoric Society of Europe [RSE], EU, Μέλος από το 2012
  - Rhetoric and Politics Society of the UK [RPS-UK], UK, Μέλος από το 2012
 • Συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες
  - PSA Specialist Group on "Political Rhetoric", Μέλος από το 2010
  - PSA Post-structuralism and Radical Politics Group, Μέλος 1998-2008
  - BISA Contemporary Research on International Political Theory (CRIPT), Μέλος από το 1998
  - ECPR Standing Group on Political Theory, Μέλος από το 2004
  - PSA Greek Politics Specialist Group, Ιδρυτικό Μέλος από το 2004
  - PSA Specialist Group on "Interpretive Political Science", Μέλος από το 2008
 • Νομικός Σύμβουλος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΠΔΜ
 • Δικηγόρος, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΑΜ 7327)
 •