Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Βλάσιος  Βλασίδης
| Βιογραφικό |
Βλασίδης Βλάσιος
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στα Βαλκάνια
 • e-mail: vvlasidis (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΚΖ, 212
 • Τηλέφωνο: 2310-891318


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
   
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Σπουδές μέσων ενημέρωσης
  • Βαλκάνια
  • Πολιτική Επικοινωνία
  • Νέα Μέσα Ενημέρωσης
  • Προπαγάνδα
  • Πρακτορεία Ειδήσεων
  • Η ιστορία των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια
  • Οι εφημερίδες στο βορειοελλαδικό χώρο
  • Πολιτιστικές Βιομηχανίες
  • Σχέσεις εξουσίας και ΜΜΕ
  • Ψυχρός Πόλεμος και Μέσα Ενημέρωσης
  • Ψυχρός Πόλεμος και Προπαγάνδα
  • Μετανάστευση και Μέσα Ενημέρωσης
  • Στρατιωτικά κοιμητήρια
   
  Διδασκόμενα Mαθήματα
  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
  2. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
  3. ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο