Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ελένη  Γαβρά
| Βιογραφικό |
Γαβρά Ελένη
 • Θέση:  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Οικιστική και Πολιτιστική Κληρονομιά στα Βαλκάνια και Παρευξείνιο Χώρο
 • e-mail: egavra (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 234Β
 • Τηλέφωνο: 2310-891458


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
 • Διδακτορικό δίπλωμα ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας - Χωροταξίας - Περιφερειακής Ανάπτυξης
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
1. Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική στη ΝΑ Ευρώπη
2. Πλαίσιο και πολιτικές διαχείρισης οικιστικού πολιτισμικού αποθέματος στη ΝΑ Ευρώπη
3. Αστικές πολιτικές στα Βαλκάνια
4. Αστικός σχεδιασμός, με έμφαση στη διαχείριση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΒΑΛΚΑΝΙΑ : ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 2. ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 3. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 4. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΑΝ., Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (Προπτυχιακό)   2o εξάμηνο
 7. ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (Μεταπτυχιακό),   2o Εξάμηνο