Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Νικόλαος  Ζάικος
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνές Δίκαιο
 • e-mail: nzaikos (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΚΖ, Κ 122
 • Τηλέφωνο: 2310-891713


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • 1997: Διδάκτωρ Νομικής, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ ('Αριστα)
 • 1991: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Διεθνές Δίκαιο), Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ ('Αριστα)
 • 1989: Πτυχίο Νομικής, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πολύ Καλά)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Ιστορία και θεωρία του διεθνούς δικαίου
 • Δίκαιο του πολέμου
 • Γενοκτονίες. Νομικά ζητήματα και ιστορική προοπτική
 • Διεθνής μετανάστευση
 • Διεθνείς αθλητικές σχέσεις. Θεσμοί, ιστορία, πολιτικές
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 3. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 4. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 
¶λλες Δραστηριότητες
 • Περαιτέρω Σπουδές και Επιμόρφωση
  1993: Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου, Χάγη, Ολλανδία
  1993: International Seminar on Conflict Resolution, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα (Δίπλωμα).
  1993: Εκπαίδευση σε Θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου. Πρόγραμμα Δικηγόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη.
  1990: Erasmus Intensive Study Program, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο, Γάνδη, Βέλγιο.
  1987-1997: Ετήσια Μαθήματα Διεθνούς Δικαίου, Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Θεσσαλονίκη.
 • Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Σταδιοδρομία
  2013-: Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
  2011: Επισκέπτης καθηγητής, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Tor Vergata, Ρώμη, Ιταλία.
  2012-: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλεγμένος Γραμματέας, Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  2007-2013: Επίκουρος Καθηγητής, ΤΒΣ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
  2007: Ειδικός Επιστήμων, Τμήμα ΔΕΟΠΣ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  2004: Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΔΕΟΠΣ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  2003-2006: Εισηγητής, Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου.
  2002-2006: Αναπληρωματικό μέλος (Ελλάδα), Υποεπιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Προαγωγή και Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γενεύη, Ελβετία.
  2002: Ειδικός επιστήμων, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
  2002-2007: Λέκτορας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα.
  2001-2002: Ειδικός Επιστήμων, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, ΑΠΘ, Φλώρινα.
  2001-2003: Εισηγητής, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
  2000-2002: Adjunct Assistant Professor of Political Science, The American College of Thessaloniki.
  2000-2001: Διδάσκων, Παράρτημα, Νομική Σχολή Paris I/ Panthéon-Sorbonne, Γαλλικό Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη.
  1997-1999: Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης, Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Θεσσαλονίκη.
  1992-2012: Δικηγόρος, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
  1991-1993: Επιστημονικός συνεργάτης, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου.
 • Επιστημονικά προγράμματα
  2013-: Συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (MC Substitute: MC_Suppleant), ISCH COST Action IS1309 Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects (INOGOV)
  2009-2011: Ακαδημαϊκός Συντονιστής (Academic Coordinator), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Επιστημονικό Πρόγραμμα CLIOH World, Erasmus European History Network Project.
  2009: Πρόσφυγες στη Μακεδονία. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (Συνεργάτης).
  2006-2008: Ακαδημαϊκός Συντονιστής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, CLIOHnet 2, Network of Excellence, European Commission, 6th Framework Programme, A Programme of the Directorate General for Research.
  2006-2008: Collective Memory and Oblivion: Anti-Semitism and Genocide in micro level. Juridical, social and political aspects. Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Paris (Συνεργάτης).
  2006-2008: INTERREG ΙΙΙ Α Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΜΕΤΡΟ 3.4. «Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων»), Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, ΠΔΜ (Συνεργάτης).
  2006: Μακεδονικές Ταυτότητες. Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη (Συνεργάτης).
  2004-2005: Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας», ΠΔΜ (Συνεργάτης).
  2003: Η Ενδιάμεση Συμφωνία Ελλάδας – Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα (Συνεργάτης).
  2001: Τunisie/Maroc. Juges et avocats: Acteurs de promotion de l’Etat de Droit. Κοινοτικό πρόγραμμα. Επιστημονική διεύθυνση: Π. Στάγκος/ Π. Γκλαβίνης. (Επιστημονικός επιμελητής σπουδών (Tuteur/Animateur)), Τμήμα Νομικής, Α.Π.Θ.
  1993: Η χρηματοδοτική και την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα Βαλκάνια. Επιστημονική διεύθυνση: Π Ν. Στάγκος, Α.Π.Θ./Ι.Μ.Χ.Α. (Συνεργάτης).
 • Μέλος οργανωτικής επιτροπής επιστημονικών συνεδρίων
  2014: Πρόσφυγες και άσυλο. Από τη θεωρία στην πράξη. Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Θεσσαλονίκη.
  2013: Νομικές διαστάσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Θεσσαλονίκη.
  2009: Symposium in honour of Professor Kalliopi K. Koufa, Τμήμα Νομικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.
  2008: The Holocaust as local history: Past and present of a complex relation, Οργάνωση: Civil Wars Study Group/ Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 • Αρχειακή έρευνα
  2010: Jüdisches Museum, Βερολίνο, Γερμανία.
  2010: Museum of Sport, Ελσίνκι, Φινλανδία.
  2009: Maccabi World Union, Ραμάτ Γκαν, Ισραήλ.