Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Γεώργιος  Χρηστίδης
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Συγκριτική Πολιτική στα Βαλκάνια
 • e-mail: gxristidis (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 234Β
 • Τηλέφωνο: 2310-891460


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (Κατεύθυνση Διεθνείς Σπουδές) Πάντειο Πανεπιστήμιο (1991)
 • MA in Middle East Politics, University of Exeter, UK (1993)
 • PhD in Politics, University of Exeter, UK (1998)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Σύγχρονη πολιτική ιστορία των βαλκανικών κρατών
 • Εξωτερική πολιτική - διεθνείς σχέσεις των βαλκανικών κρατών
 • Πολιτικά κόμματα
 • Μειονότητες
 •  
  Διδασκόμενα Mαθήματα
  1. ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
  2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
  3. ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
  4. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  5. THE POLITICS OF THE MODERN MIDDLE EAST (Erasmus Course) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
  7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο