Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Στράτος  Δορδανάς
| Βιογραφικό |
 
  • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  • Γνωστικό αντικείμενο: Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Ιστορία
  • e-mail: dordanas (at) uom.gr
  • Γραφείο: ΚΖ2, 223
  • Τηλέφωνο: 2310-891638


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  • Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Ιστορία, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Σχέσεις της Γερμανίας με τις βαλκανικές χώρες τον 19ο-20ο αι.
  • Ζητήματα ιστορίας του ελληνικού μακεδονικού χώρου.
  • Έμφαση: πολιτική-διπλωματική και κοινωνική ιστορία, μελέτη των πολεμικών συρράξεων και των εμφύλιων συγκρούσεων, με σημεία αναφοράς τους δύο παγκοσμίους πολέμους.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
  1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - 20ος ΑΙΩΝΑΣ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
  2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
  3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
  4. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (19ος-20ος αι.) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  5. ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1789-1945) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο