Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Στράτος  Δορδανάς
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Ιστορία
 • e-mail: dordanas (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 223
 • Τηλέφωνο: 2310-891638


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Ιστορία, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Σχέσεις της Γερμανίας με τις βαλκανικές χώρες τον 19ο-20ο αι.
 • Ζητήματα ιστορίας του ελληνικού μακεδονικού χώρου.
 • Έμφαση: πολιτική-διπλωματική και κοινωνική ιστορία, μελέτη των πολεμικών συρράξεων και των εμφύλιων συγκρούσεων, με σημεία αναφοράς τους δύο παγκοσμίους πολέμους.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - 20ος ΑΙΩΝΑΣ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 4. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (19ος-20ος αι.) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 5. ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1789-1945) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο