Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Σταυρούλα  Μαυρογένη
| Βιογραφικό |
Μαυρογένη Σταυρούλα
 • Θέση:  Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Σερβική Γλώσσα και φιλολογία με έμφαση την εκπαίδευση και τον πολιτισμό
 • e-mail: smavroge@uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 223
 • Τηλέφωνο: 2310-891450


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Διδακτορικές σπουδές Βαλκανιολογίας του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Mεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Ιστορίας Τέχνης και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Βελιγραδίου Tμήμα Αρχαιολογίας
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Η πρώην Γιουγκοσλαβία: Σύγκληση και απόκλιση
 • Οι τέχνες και τα γράμματα στο χώρο των Νότιων Σλάβων κατά το 19ο αι και στο χώρο της πρώην Γιουγκοσλαβίας κατά τον 20ο αι.
 • Ο εθνικισμός των λαών της Πρώην Γιουγκοσλαβίας μέσα από την δόμηση της εκπαίδευσης και του Πολιτισμού
 • Τέχνες και Γράμματα των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 2. ΣΕΡΒΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (19ος ΑΙΩΝΑΣ) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 3. ΘΕΜΑΤΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΩΝ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 4. ΘΕΜΑΤΑ ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, 19ος-20ος ΑΙΩΝΑΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 5. ΣΕΡΒΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (20ος ΑΙΩΝΑΣ) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο