Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Παναγιώτης  Μιχαηλίδης
| Βιογραφικό |
Μιχαηλίδης Παναγιώτης
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Συστήματα Πληροφορικής
 • e-mail: pmichailidis (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΚΖ, 235
 • Τηλέφωνο: 2310-891436


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1998)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2004)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία
Υπολογιστικές Μέθοδοι για Ανάκτηση Πληροφοριών
Πειραματική Αλγοριθμική
Περιβάλλοντα Επίλυσης Προβλημάτων
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ I (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 3. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο