Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ιωάννης  Κωνσταντάρας
| Βιογραφικό |
Κωνσταντάρας Ιωάννης
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: Επιχειρησιακά Μαθηματικά
 • e-mail: ikonst (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΗΘ4, 428
 • Τηλέφωνο: 2310-891695


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1999).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα», Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2001).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2006).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Επιχειρησιακή έρευνα
 • Μαθηματική μοντελοποίηση και ανάλυση συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων
 • Εφοδιαστική και αντίστροφη εφοδιαστική
 • Προγραμματισμός παραγωγής
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο