ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Σοφία  Μπουτσιούκη
| Βιογραφικό |
Μπουτσιούκη Σοφία
 • Θέση:  Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Απασχόληση και την Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαικής Ένωσης
 • e-mail: sofiab (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 325
 • Τηλέφωνο: 2310-891402
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  • Πτυχίο Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1986).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Σύγχρονη Ιστορία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1998).
  • Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2002).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2006).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Ευρωπαϊκές πολιτικές εκπαίδευσης
 • Κοινωνική πολιτική της Ε.Ε.
 • Πολιτική και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης