Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Αικατερίνη  Καλλιαρέκου
| Βιογραφικό |
 
  • Θέση:  Λέκτορας
  • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  • Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομικό και Εμπορικό Δίκαιο
  • e-mail: akalliarekou@uom.edu.gr
  • Γραφείο: Ημιόρ., 12
  • Τηλέφωνο: 2310-891623


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι