Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γεώργιος  Δρογαλάς
| Βιογραφικό |
Δρογαλάς Γεώργιος
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: Λογιστική
 • e-mail: drogalas (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΗΘ, 306
 • Τηλέφωνο: 2310-891537


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2003)
 • ΜΒΑ με ειδίκευση στη Λογιστική και Ελεγκτική, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2005)
 • Δρ. τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Λογιστική
Ελεγκτική
Εσωτερικός έλεγχος
Εταιρική Διακυβέρνηση
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΑΡΧΕΣ XPHMATOOIKONOMIKHΣ ΛOΓIΣTIKHΣ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 5. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 6. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ(OMAΔIKH EPΓAΣIA) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο
 9. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΟΔΕ)   7ο εξάμηνο