Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Απόστολος  Δασίλας
| Βιογραφικό |
Δασίλας Απόστολος
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων
 • e-mail: dasilas (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 331
 • Τηλέφωνο: 2310-891848


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Μεταδιδακτορικό στη Λογιστική, Υπότροφος του ΙΚΥ, (2012).
 • Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (2009).
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, (2008).
 • MSc in Banking and International Finance, City (Cass) University Business School, London, UK, (2002).
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (2000).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μερισματική πολιτική, Κεφαλαιακή διάρθρωση, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, Επενδύσεις, Ανακοινώσεις κερδών, Εταιρική διακυβέρνηση, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΠΛ0502) (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 2. ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ (ΠΛ0608) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο