Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Μιχαήλ  Μαντάς
| Βιογραφικό |
Μαντάς Μιχαήλ
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • e-mail: mmadas (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ5, 520
 • Τηλέφωνο: 2310-891773


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Ph.D. στη Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών, Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "A Critical Assessment of Airport Demand Management: Strategies, Implications, and Potential for Implementation", Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες των Αποφάσεων (M.Sc. in Decision Sciences), Ειδίκευση στη Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2001.
 • Πτυχίο Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (ΕΕΜ), Κατεύθυνση: Διοικητική Επιστήμη, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000.
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Logistics και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Βέλτιστη Λειτουργία και Κατανομή Πόρων σε Συστήματα Μεταφορών
 • Αξιολόγηση Λειτουργίας και Επίδοσης Συστημάτων Μεταφορών
 • Πολιτική Μεταφορών
 • Τιμολόγηση Συστημάτων Μεταφορών
 • Τεχνολογίες και Πληροφοριακά Συστήματα στα Logistics και τη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
 • Πολυκριτήρια Ανάλυση
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΔΤ3303) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS (ΠΛ0819) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΤ4301) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο