ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Θεολόγος  Δεργιαδές
| Βιογραφικό |
Δεργιαδές Θεολόγος
 • Θέση:  Λέκτορας
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • e-mail: dergiades (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 405
 • Τηλέφωνο: 2310-891738


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
   
  Διδασκόμενα Mαθήματα
  1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
  2. Μέθοδος Έρευνας και Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών με χρήση Εργαλείων Η/Υ και Στατιστικής (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
  3. Εφαρμογές Στατιστικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Οικονομετρίας  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
  4. Εφαρμογές Στατιστικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Οικονομετρίας (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
  5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  6. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  7. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
  8. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο