Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κωνσταντίνος  Κάπαρης
| Βιογραφικό |
Κάπαρης Κωνσταντίνος
  • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Γνωστικό αντικείμενο: Ποσοτικές Μέθοδοι
  • e-mail: k.kaparis@uom.edu.gr
  • [Προσωπική ιστοσελίδα]
  • Γραφείο: ΗΘ, 205
  • Τηλέφωνο: 2310-891573


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2003)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη», Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, Ηνωμένο Βασίλειο, (2004)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοικητική  Επιστήμη με εξειδίκευση Διακριτή Βελτιστοποίηση, Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, Ηνωμένο Βασίλειο, (2008)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
- Επιχειρησιακή Έρευνα
- Ακέραιος Προγραμματισμός - Διακριτή Βελτιστοποίηση
- Πολυεδρική Θεωρία