Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γεώργιος  Τσιότρας
| Βιογραφικό |
Τσιότρας Γεώργιος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Οργάνωση και Διοίκηση Επιχ/σεων με έμφαση στη Διοίκηση Παραγωγής"
 • e-mail: tsiotras (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ2, 212
 • Τηλέφωνο: 2310-891575
 • Φάξ: 2310-891558
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Mαθηματικών A.Π.Θ., (1980).
 • M.Sc. in Operations Research, Columbia University, U.S.A., (1983).
 • Ph.D., in Operations Research, State University of N.Y. at Stony Brook, U.S.A., (1986).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
Επιχειρηματική Αριστεία
Διοίκηση Λειτουργιών
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 8. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 10. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 11. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ(OMAΔIKH EPΓAΣIA) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 12. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο