Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αννα  Νικολάου
| Βιογραφικό |
Νικολάου Αννα
 • Θέση:  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Στατιστική"
 • e-mail: nicolaou (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 412
 • Τηλέφωνο: 2310-891599
 • Φάξ: 2310-891544


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο τμήματος Mαθηματικών, A.Π.Θ., (1983).
 • M.A., in Statistics, Yale University U.S.A., (1987).
 • Ph.D. in Statistics, Yale University,U.S.A., (1990).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο