Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ιωάννης  Χατζηδημητρίου
| Βιογραφικό |
Χατζηδημητρίου Ιωάννης
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Οικονομική των Επιχειρήσεων με έμφαση στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες"
 • e-mail: hajidim@uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ3, 312
 • Τηλέφωνο: 2310-891585
 • Φάξ: 2310-891544
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο τμήματος Οικονομικών, Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), Αθήνα (1980).
 • M.A. in Economics, State University of N.Y. at Stony Brook, U.S.A. (1982).
 • Ph.D. in Economics, State University of N.Y. at Stony Brook, U.S.Α. (1987).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Θέματα Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
α) Στρατηγικές Διεθνούς Επέκτασης
β) Διεθνείς Κοινοπρακτικές Επιχειρήσεις
γ) Παράγοντες Επιτυχίας για την Εξαγωγική Επέκταση
δ) Παράγοντες Επιτυχίας για τις Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 6. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 7. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο