Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Θεοφάνης  Καραγιώργος
| Βιογραφικό |
Καραγιώργος Θεοφάνης
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Λογιστική"
 • e-mail: karagth (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΗΘ4, 408
 • Τηλέφωνο: 2310-891596


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Β.Σ.Θ., (1976).
 • Διδάκτωρ Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1994).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΑΡΧΕΣ XPHMATOOIKONOMIKHΣ ΛOΓIΣTIKHΣ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 6. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 8. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 11. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 12. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 13. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 14. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ(OMAΔIKH EPΓAΣIA) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο