Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ιορδάνης  Ελευθεριάδης
| Βιογραφικό |
Ελευθεριάδης Ιορδάνης
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • e-mail: jordan@uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 402
 • Τηλέφωνο: 2310-891591


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
   
  Διδασκόμενα Mαθήματα
  1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
  2. Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
  3. Ηλεκτρονικές-Διαδικτυακές Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές / Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων και Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Περιβάλλον  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
  4. Ηλεκτρονικές-Διαδικτυακές Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές / Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων και Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Περιβάλλον  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
  5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
  6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
  7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
  8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  9. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
  12. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ(OMAΔIKH EPΓAΣIA) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο