Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ελένη  Κατσούλη-Κάτου
| Βιογραφικό |
Κατσούλη-Κάτου Ελένη
 • Θέση:  Καθηγήτρια
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση"
 • e-mail: katsouli (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ4, 427
 • Τηλέφωνο: 2310-891883


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ., (1978).
 • Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1992).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ΠΛ0105-2) (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΠΛ0309-2) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ (ΠΛ0609) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο