Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ευτυχία  Βουτυρά
| Βιογραφικό |
Βουτυρά Ευτυχία
 • Θέση:  Καθηγήτρια
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Ανθρωπολογία των Μειονοτήτων και των Μεταναστεύσεων στην Αν. Ευρώπη
 • e-mail: voutira (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 221
 • Τηλέφωνο: 2310-891476
 • Φάξ: 2310-891422


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Ph.D in Philosophy, Harvard University, 1982
 • Ph.D in Social Anthropology, University of Cambridge, 2006
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 2. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 3. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 4. FORCED MIGRATION IN EAST AND SOUTH-EAST EUROPE (Erasmus Course) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 5. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο