Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αθανάσιος  Νούλας
| Βιογραφικό |
Νούλας Αθανάσιος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Χρηματοοικονομική-Τραπεζική"
 • e-mail: anoulas (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΗΘ2, 221
 • Τηλέφωνο: 2310-891677
 • Φάξ: 2310-891657


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διοίκησης, 1979.
 • M.Β.Α., University of Bridgeport, U.S.A., 1983.
 • Ph.D., University of Connecticut, U.S.A., 1989.
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου.
Αποτελεσματικότητα Επιχειρήσεων.
Χρηματοοικονομικά.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 8. ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 10. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 11. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 12. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 13. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 14. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 15. ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 16. ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 17. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 18. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ IV (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 19. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 20. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 21. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 22. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 23. CORPORATE FINANCE (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 24. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 25. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 26. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 27. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο