Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αχιλλέας  Ζαπράνης
| Βιογραφικό |
Ζαπράνης Αχιλλέας
 • Θέση:  Καθηγητής
  Πρύτανης του Ιδρύματος
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομική και Νευρωνικά Συστήματα
 • e-mail: zapranis (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΗΘ4, 427
 • Τηλέφωνο: 2310-891690
 • Φάξ: 2310-891689


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχ. τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ. (1989).
 • MSc in Computer Science, University College London (1992).
 • Ph.D. in Decision Science, London Business School, (1997).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 8. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 10. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 11. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 12. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 13. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 14. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 15. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο