Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ιωάννης  Παπαναστασίου
| Βιογραφικό |
Παπαναστασίου Ιωάννης
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • e-mail: papan (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 426
 • Τηλέφωνο: 2310-891696
 • Φάξ: 2310-891601


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχ. τμ. Οικονομικών, Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (1983).
 • M.A. University of Waterloo (1986).
 • Ph.D. York University, Canada, (1993).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 6. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 7. ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 8. ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 9. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 11. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 12. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 13. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 14. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 15. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 16. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 17. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο