Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Χρήστος  Νικολαΐδης
| Βιογραφικό |
Νικολαΐδης Χρήστος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • e-mail: cnicol (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 421
 • Τηλέφωνο: 2310-891699
 • Φάξ: 2310-891636


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχ. τμ. Οικονομικών Α.Β.Σ.Θ., (1986).
 • Μ.Β.Α. in Political Risk, Univ. of Birmingham U.K., (1987).
 • Ph.D., Reading University U.K., (1992).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Empowerment and Job Satisfaction in the Greek Banking Firms
Paradigms’ war and International Business Research
Strategic Management: Knowing vs. Doing Gap
Strategic Management in Public and Private Services
Strategic Management: The Academics’ vs. Practitioners’ Perspectives
Aesthetics, Intuitive Knowledge and Competitive Advantage
The Entrepreneurial Culture of the Greek Firm
Strategic Management and National Culture
Knowledge Management: tacit and explicit knowledge
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ  (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 4. ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΝΤΖΜΕΝΤ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 6. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο