ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Ηλίας  Κουσκουβέλης
| Βιογραφικό |
Κουσκουβέλης Ηλίας
 • Θέση:  Καθηγητής
  Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
  πρώην Πρύτανης
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία Διεθνών Σχέσεων
 • e-mail: iliaskou (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]

 • Τηλέφωνο: 2310-891488
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • D.E.A. στο Δίκαιο της Θάλασσας και του Αέρα, Πανεπιστήμιο της Nantes.
 • M.A. στη Διεθνή Πολιτική (Πανεπιστήμιο του Denver)
 • Doctorat d' Etat στο Δημόσιο (Διεθνές) Δίκαιο με ειδίκευση στην Αμυνα και την Ασφάλεια, Πανεπιστήμιο της Grenoble, Γαλλία
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Θεωρία Διεθνών Σχέσεων
Στρατηγική
Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Κρίσεων
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Βαλκάνια
Πυρηνική Αποτροπή
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. ΚΡΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 5. Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 6. Ηγεσία και Αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση  (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 7. Διεθνής Πολιτική και Ηγεσία στην Ε.Ε.  (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 8. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 9. Εξωτερική Πολιτική και Αμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 10. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 11. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 12. Εξωτερική Πολιτική και άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 13. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 14. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 15. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 16. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 17. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ ΓΕΕΘΑ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ "ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ") (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο