Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Νίκος  Μαραντζίδης
| Βιογραφικό |
Μαραντζίδης Νίκος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτική και Κοινωνικές Ταυτότητες
 • e-mail: nikosm (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 231
 • Τηλέφωνο: 2310-891467


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Maîtrise en Sociologie, PARIS VII-Jussieu, (1990)
 • DEA Sociologie de la Culture et du Changement Social, PARIS VII-Jussieu (1991)
 • DEA en Sociologie Politique PARIS X-Nanterre (1991)
 • Doctorat (Nouveau Régime) en Sociologie Politiques Paris X-Nanterre (1994).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Πολιτική και εκλογική συμπεριφορά
 • Κομμουνιστικά κόμματα και κινήματα
 • Εμφύλιοι πόλεμοι στην Ευρώπη
 •  
  Διδασκόμενα Mαθήματα
  1. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ , 1917-1991 (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
  2. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο