Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Χάρρυ  Παπαπανάγος
| Βιογραφικό |
Παπαπανάγος Χάρρυ
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Αγορές Εργασίες και Μετανάστευση σε Οικονομίες Μετάβασης
 • e-mail: hp@uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 227
 • Τηλέφωνο: 2310-891471


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ., (1985)
 • MA in Economics, University of Essex, England, (1987)
 • Ph.D in Economics, University of Essex, England, (1993)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Διεθνής Επιχειρηματικότητα: Το επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον στις χώρες των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας
 • Οικονομικά της Μετάβασης/Σύγκλισης: Ταχύτητα μετάβασης/σύγκλισης, αγορές εργασίας και μετανάστευση
 • Μικροοικονομία και Δημόσια Οικονομική: Μικροπροσομοιωτική μοντελοποίηση φορολογικών συστημάτων, προοδευτικότητα και αναδιανεμητικότητα  φορολογίας, εισοδηματική ανισότητα
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 2. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο