Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Φωτεινή  Τσιμπιρίδου
| Βιογραφικό |
Τσιμπιρίδου Φωτεινή
  • Θέση:  Καθηγήτρια
  • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  • Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία στην ΝΑ Ευρώπη
  • e-mail: ft (at) uom.gr
  • Γραφείο: ΚΖ2, 233
  • Τηλέφωνο: 2310-891426
  • Φάξ: 2310-891427


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  • ΔΡ. Εθνολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales [Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών] Παρίσι, Γαλλία
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μελέτη των σχέσεων εξουσίας και της πολιτικής οικονομίας, πολιτικές της θρησκείας (Ισλάμ) εθνοτικές, έμφυλες ταυτότητες και κοινωνικά κινήματα. Aσχολείται με ζητήματα κουλτούρας του κράτους και εμπειριών του πολίτη έχοντας κάνει έρευνα στην Ελλάδα και στη Μέση Αναπολή (Σουλτανάτο του Ομάν), και συνεχίζοντας στην Τουρκία(Πόλη). ¨εχει κάνει ή συμμετέχει στην παραγω γή εθνογραφικών ντοκυμαντέρ.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 
Άλλες Δραστηριότητες
Διατήρηση Ιστοσελίδας για ακαδημαϊκές συνεργασίες στο βαλκανικό χώρο (www.balkanmyth.com).