ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Γεώργιος  Σπυρόπουλος
| Βιογραφικό |
Σπυρόπουλος Γεώργιος
  • Θέση:  Καθηγητής
  • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  • Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις & Πολιτική-Ευρώπη & Αναπτυσσόμενος Κόσμος
  • e-mail: spyr (at) uom.gr
  • Γραφείο: ΚΖ3, 330
  • Τηλέφωνο: 2310-891480
  • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  • Πτυχίο Διεθνών Σχέσεων (Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Παρίσι, 1985).
  • Μεταπτυχιακό «Διοίκηση των Διεθνών Οργανισμών»,(D.E.S.S. “Administration des Organisations Internationales”), (Paris XI, 1986).
  • Διδακτορικό «Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο», (Doctorat de 3éme cycle, “Droit International Public”), (Paris XI, 1991)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων.
Διεθνείς Σχέσεις και Τρίτος Κόσμος.
Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία των Κρατών της Μέσης Ανατολής.
Διεθνείς Περιφερειακοί Οργανισμοί.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα