Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ευτύχιος  Σαρτζετάκης
| Βιογραφικό |
Σαρτζετάκης Ευτύχιος

 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  • Πτυχίο: Α.Β.Σ.Θ., Οικονομικό Τμήμα, (1986)
  • M.A., University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada (1988)
  • Ph.D., Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada (1993)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Βιομηχανική Οργάνωση
Οικονομικά της στρατηγικής, Θεωρία παιγνίων
Οικονομικά της κρατικής παρέμβασης
Πολιτικές προστασίας ανταγωνισμού
Πολιτικές προώθηση νέων τεχνολογιών, Internet Economics
 
Διδασκόμενα Mαθήματα