Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γεώργιος  Μιχαλόπουλος
| Βιογραφικό |
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις και Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα
 • e-mail: gmich (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 425
 • Τηλέφωνο: 2310-891692
 • Φάξ: 2310-891649


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχ. τμ. Οικονομικού Α.Π.Θ., (1985).
 • M.Phil. στην Νομισματική Οικονομική, University of Glasgow U.K., (1988).
 • Ph.D. Διεθνές Νομισματικές Σχέσεις, University of Reading U.K., (1992).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 7. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 8. ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 9. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 10. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 11. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο