Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Αγγελος  Σιφαλέρας
| Βιογραφικό |
Σιφαλέρας Αγγελος
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικός Προγραμματισμός - Βελτιστοποίηση Δικτύων
 • e-mail: sifalera (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ, 428
 • Τηλέφωνο: 2310-891884
 • Φάξ: 2310-891881


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (1999).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2007).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μαθηματικός Προγραμματισμός
Βελτιστοποίηση Δικτύων
Ευρετικές Μέθοδοι
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I (ΠΛ0111) (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΠΛ0313-2) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΔΤ2102) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 4. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΤ4302) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 5. ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΔΤ4303) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 6. ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο